Tillbaka

Nyheter från Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

 

 
 

 

 

 

    Reaktioner på kapacitetsutredningen

Sön, 29 Apr

Bombardier och Skogsindistrierna är två aktörer som kommit med reaktioner på kapacitetsutredningen. Medan Bombardier välkomnar utredningen är Skogsindustrierna mer kritiska.

LäsBombardiers reaktioner>>

Läs vad Skogsindustrierna tycker här>>

 
 

- - - Järnvägsfrämjandet - -