Bli medlem

Tycker du att tågtrafiken ska utvecklas så att fler ska kunna resa miljövänligt och bekvämt? Tycker du att det ska var möjligt att bo utanför storstäderna  och ändå ha kontakt med stora arbetsmarknader? Kom med i Järnvägsfrämjandet – bli medlem!

Järnvägsfrämjandet är partipolitiskt obundet och även oberoende i förhållande till Trafikverket, trafikföretag och producenter av järnvägsutrustning.

Järnvägsfrämjandet ser i järnvägen ett modernt, högteknologiskt, säkert och miljöanpassat transportmedel. Vi vill arbeta för att ytterligare utveckla järnvägen och för att till fullo tillvarata dess möjligheter.

​Järnvägsfrämjandet arbetar både på riksplanet och lokalt med att följa och analysera aktuella trafikpolitiska frågor. Vi deltar i debatten. 

Järnvägsfrämjandet söker dialog med politiker och transportföretag. Vi anordnar möten, debatter, studiebesök och resor. Vi försöker bygga upp ett kontaktnät även utanför Sverige.

På gång

laddar in …

Nyheter & meddelanden

Debatt